Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2012

robstoned
9796 bb95
Reposted bywhalemlecgointerpretujmniejakchceszkuzajthebestisyettocomelionheartkoszatkafanaberiekoralineklaudetmegustasaboreartenarasmikmikmikwiksriczardagnytasenseszarotumiMsSuzanna
robstoned
Drunk History Vol. 6: Tesla & Edison on Vimeo
Reposted fromvith vith
robstoned
7488 9d5b 500
Reposted fromAbad Abad viaAluslaw Aluslaw
robstoned
8280 66a2

Reposted fromMoRo MoRo viasober sober
robstoned
2079 9b97
Reposted frommikouai mikouai

July 11 2012

robstoned
4569 0784
Reposted fromneedtochange needtochange

July 08 2012

robstoned
robstoned
Reposted fromelegy elegy
robstoned
In Olsztyn, Poland
Reposted fromkanusia kanusia
robstoned
Play fullscreen
JavaZone 2012: The Java Heist - YouTube
Reposted fromBlackForestCowboy BlackForestCowboy

July 03 2012

robstoned
robstoned
Play fullscreen
Baltona
Reposted fromniggertits niggertits viapl pl

June 27 2012

robstoned
Play fullscreen
charlie sheen WINNING
robstoned
Play fullscreen
What is drugs?
Reposted byplafrocostamgownokfiatijinxehlolakalastornudestudiohandlujztym

June 23 2012

robstoned
Reposted fromsalvinorum salvinorum viasober sober

June 22 2012

robstoned

Soup Filter 3.1

Soup Filter 3.1

Mała aktualizacja mojego skryptu do filtrowania soupów ujrzała światło dzienne. Nie ma w niej dużo nowości, jest za to poprawa błędu przez którego skrypt nie uruchamiał się na soupach. Teraz wszystko powinno być ok.

Skrypt jak zawsze można ściągnąć z mojej strony.

Skrypt działa w przeglądarkach Mozilla Firefox (do niej potrzebny jest dodatek Scriptish) i w Google Chrome.


Reposted frompsychob psychob viasober sober

June 18 2012

robstoned
Play fullscreen
World's Scariest Drug (Documentary Exclusive) - YouTube
Reposted fromeat-slow eat-slow viasober sober

June 14 2012

robstoned
1366 26f1
for our entertainment
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viasober sober
3963 92df 500
Reposted fromtayfun tayfun viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl